Εσπεράντο (eo) επεξεργασία

  Χαρακτήρας επεξεργασία

ĝ (eo)