Τουρκικά (tr) Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

üçüncü < üç (τρία) + -üncü

  ΕπίθετοΕπεξεργασία

üçüncü (tr)