Γαλλικά (fr)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

évanouissements (fr)