Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

évacuantes (fr)