Γαλλικά (fr)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

zoonomie (fr) θηλυκό

  • το σύνολο των νόμων που καθορίζουν τις οργανικές δραστηριότητες των ζώων