Πολωνικά (pl) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Ουσιαστικό επεξεργασία

wakacje (pl) μη αρρενοπροσωπικό, μόνο στον πληθυντικό

Συγγενικά επεξεργασία