Πολωνικά (pl)Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

wakacje (pl) μη αρρενοπροσωπικό, μόνο στον πληθυντικό

Συγγενικές λέξειςΕπεξεργασία