Ολλανδικά (nl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

waarschuwing 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

waarschuwing (nl)