Ολλανδικά (nl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

voornaamwoord 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

voornaamwoord (nl)