Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

vidis (eo)

  • αόριστος του ρήματος vidi