Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

victoire 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

victoire (fr)