Παλαιά γαλλικά (fro) επεξεργασία

  Ρήμα επεξεργασία

veintre

→ δείτε τη λέξη vaintre