Δείτε επίσης: VAT

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

vat (en)

  1. δεξαμενή για υγρά, ιδιαίτερα σε σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις
  2. plastic vat: μεγάλο πλαστικό δοχείο με καπάκι, πλαστικό βαρέλι

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

vat (vo)