Πολωνικά (pl) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

trucizna (pl)

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία