Βρετονικά (br) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

troad (br) αρσενικό, πληθυντικός treid