Βρετονικά (br)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

troad (br) αρσενικό, πληθυντικός treid