Γαλλικά (fr)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

tique (fr) θηλυκό