Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

tchèque 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

tchèque (fr)

  ΕπίθετοΕπεξεργασία

tchèque (fr)

  • τσεχικός
    Le gouvernement tchèque: η τσεχική κυβέρνηση.