Μπαμπάρα (bm) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

tabaliΔυτική μαλίνκε (mlq)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

tabali