Ρουμανικά (ro) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

'o 'sută (ro) θηλυκό