Γαλλικά (fr) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

soi-disant < soi + disant

  Επίθετο επεξεργασία

soi-disant (fr) αρσενικό ή θηλυκό άκλιτο