Ετυμολογία

επεξεργασία
soi-disant < soi + disant

  Επίθετο

επεξεργασία

soi-disant (fr) αρσενικό ή θηλυκό άκλιτο