Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας χρειάζεται αναθεώρηση. Μπορείτε να βρείτε ή να αφήσετε σχόλια στη σελίδα συζήτησης «sociodramatically».
Αναθεώρηση : υπάρχει πράγματι αυτή λέξη; τι σημαίνει; Η μετάφραση που δίνεται είναι υπαρκτή ελληνική λέξη;.

Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Επίρρημα επεξεργασία

sociodramatically (en)

  • κοινωνιοδραματικά