Ρουμανικά (ro)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

soacră (ro) θηλυκό