Τσεχικά (cs)Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

sklenice 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

sklenice (cs) θηλυκό