Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΑριθμητικόΕπεξεργασία

sixth (en)

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

sixth (en)

  1. (μουσική) η έκτη
  2. το έκτο