Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

simultanée (fr)