Ζηλανδικά (zea)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

schilderkunstθηλυκό

  1. η ζωγραφικήΟλλανδικά (nl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

schilderkunst 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

schilderkunst (nl)θηλυκό

  1. η ζωγραφική