Ρουμανικά (ro)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

sânge (ro) ουδέτερο