Ρουμανικά (ro) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

sânge (ro) ουδέτερο