Πορτογαλικά (pt) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

russa (pt) θηλυκό