Εσπεράντο (eo) επεξεργασία

  Ρηματικός τύπος επεξεργασία

ridu (eo)

  • προστακτική του ρήματος ridi