Γαλλικά (fr)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος αντωνυμίαςΕπεξεργασία

quelqu'une (fr)