Γαλλικά (fr)Επεξεργασία

  ΑριθμητικόΕπεξεργασία

quatre-vingts (fr)

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

quatre-vingts (fr) αρσενικό

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία

  • (παρωχημένο ή διάλεκτος) huitante
  • (Καναδάς, Βέλγιο, Ελβετία) octante