Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

produktus (eo)

  • υποθετική του ρήματος produkti