Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

produktota (eo)

  • μέλλοντας της επιθετικής παθητικής μετοχής του ρήματος produkti