Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

produktonta (eo)

  • μέλλοντας της επιθετικής ενεργητικής μετοχής του ρήματος produkti