Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

produktinta (eo)

  • αόριστος της επιθετικής ενεργητικής μετοχής του ρήματος produkti