Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

produktata (eo)

  • ενεστώτας της επιθετικής παθητικής μετοχής του ρήματος produkti