Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

produktanta (eo)

  • ενεστώτας της επιθετικής ενεργητικής μετοχής του ρήματος produkti