Ουσιαστικό

επεξεργασία

portemanteau (fr) αρσενικό