Γαλλικά (fr)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

portemanteau (fr) αρσενικό