Ολλανδικά (nl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

poot 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

poot (nl)