Σλοβενικά (sl)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

ponedeljek (sl) αρσενικό