Σλοβενικά (sl) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

ponedeljek (sl) αρσενικό