Σλοβενικά (sl) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

ponedeljek (sl) αρσενικό