Γαλλικά (fr) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

poilue (fr)