Βενετικά (vec)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

pitura (vec)θηλυκό