Σερβικά (sr) Επεξεργασία

  ΡήμαΕπεξεργασία

pisati (sr)Σερβοκροατικά (sh)Επεξεργασία

  ΡήμαΕπεξεργασία

pisati (sh)Σλοβενικά (sl) Επεξεργασία

  ΡήμαΕπεξεργασία

pisati (sl)