Αραγονικά (an)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

pintura (an) θηλυκόΑστουριανά (ast)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

pintura (ast) θηλυκόΕξτρεμαδουρικά (ext)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

pintura θηλυκόΙσπανικά (es)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

pintura (es) θηλυκόΚαταλανικά (ca)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

pintura (ca)θηλυκόΚορσικανικά (co)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

pintura (co) θηλυκόΟξιτανικά (oc)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

pintura (oc) θηλυκόΠορτογαλικά (pt)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

pintura (pt) θηλυκό