Κροατικά (hr) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

petak (hr) αρσενικό