Τσεχικά (cs) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

papoušek (cs) αρσενικό