Σλοβενικά (sl) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

papež (sl)

Τσεχικά (cs)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

papež (cs) αρσενικό