Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

paix 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

paix (fr)