Τσεχικά (cs)Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

ostrov 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

ostrov (cs)