Αζεριανά (az) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

orqanel (az)

ΚλίσηΕπεξεργασία

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία