Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

optative (en)Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

optative (fr)